Vă rugăm să citiţi cu atenţie conţinutul prezentei avertizări. Alegând opţiunea de mai jos „ACCEPT” confirmaţi faptul că aţi citit acest avertisment şi sunteţi de acord cu  restricţiile.

În data de 28 iunie 2010 Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară a aprobat prospectul de emisie a societăţii Harper Hygienics Spółka Akcyjna („Societate”), întocmit sub forma unui document uniform („Prospect”) în legătură cu: (i) o ofertă publică pe teritoriul Republicii Polone, nu mai mult de 20468 0.000 acţiuni la purtător (simple) ale Societăţii cu o valoare nominală de 1 groş fiecare ("Acţiuni"), care sunt destinate pentru a fi vândute de către acţionarul unic al Societăţii -  societatea Central European Cotton Holdings Limited (Irlanda), şi (ii) cererea de admitere şi de introducere spre tranzacţionare în cadrul Bursei de Valori din Varşovia S.A. a tuturor celor 51.170.000 de Acţiuni.

Prospectul a fost pus la dispoziţie opiniei publice în data de 30 iunie 2010, prin publicarea  pe pagina web a versiunii electronice a Prospectului în conformitate cu art. 45 cu privire la art. 47 alin. 1 pct. 3 din data de 29 iulie 2005 cu privire la ofertă şi condiţiile de introducere a instrumentelor financiare în rotaţia organizată şi cu privire la societăţile publice (M. O. din  2009, Nr. 184, poz. 1539).

Prospectul este unicul document cu forţă juridică care conţine informaţii despre Societate precum şi Acţiunile şi oferta publică la care se referă. Investitorii ar trebui cu atenţie să ia cunoştinţă cu conţinutul întregului Prospect, şi în special cu riscurile legate de investiţia în Acţiuni  cuprinse în capitolul „Factori de risc”. Toate deciziile legate de investiţie şi care se referă la  cumpărarea Acţiunilor ar trebui să fie luate pe baza analizei întregului conţinut al Prospectului.

Informaţiile amplasate pe această pagină nu sunt destinate pentru a fi publicate sau distribuite în afara graniţelor Republici Polone. Oferta publică a Acţiunilor Societăţii este efectuată numai pe teritoriul Republicii Polone, în afara graniţei Poloniei, Prospectul nu poate fi tratat ca propoziţie sau ofertă a cumpărării acestor Acţiuni.

Nici Prospectul şi nici Acţiunile pe care le cuprinde să nu fie obiectul înregistrării, aprobării sau notificării în oricare altă ţară în afara Republicii Polone (mai ales în tribul care reiese din prescripţiile Directivei 2003/71/CE Parlamentului European şi Consiliului din data de 4 noiembrie 2003 legat de prospectul de emisie publicat în legătură cu oferta publică  sau la admiterea titlurilor de valori spre tranzacţionare, sau prescripţiile Legii din America  legate de titlurile de valori din data de 1933, cu modificările ulterioare). Acţiunile cuprinse de Prospect nu pot fi oferite sau vândute în afara graniţelor Republicii Polone (precum şi în alte ţări ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii de Nord, Canada precum şi Japonia), cu excepţia cazului în care în această ţară o asemenea ofertă sau vânzare ar putea fi deja efectuată în conformitate cu legea, fără a fi necesar să se îndeplinească orice alte condiţii legale suplimentare.

Fiecare investitor care are domiciliu sau sediu în afara graniţelor Republicii Polone ar trebui să ia la cunoştinţă  prescripţiile legii polone sau a altor ţări care pot fi aplicate în momentul cumpărării Acţiunilor.

Accept