Raport bieżący nr 2/2017
Data sporządzenia 2017-01-11

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Członka Zarządu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 stycznia 2017 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Uchwałą nr 6 powołano z dniem 11 stycznia 2017 r. do Zarządu Spółki Pana Jacka Mariusza Kalinowskiego powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki.

Pan Jacek Mariusz Kalinowski złożył następujące oświadczenia:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys zawodowy Pana Jacka Mariusza Kalinowskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Jacek Mariusz Kalinowski - CV

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-01-11 Robert Neymann Prezes Zarządu
 2017-01-11 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu