Raport bieżący nr 2/2019
Data sporządzenia 2019-01-10

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Szacunki wyników finansowych HARPER HYGIENICS S.A. za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Treść Raportu

Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. („Spółka”) ogłasza szacunki wybranych danych finansowych za III kwartał roku obrotowego (1 października – 31 grudnia 2018 r.). Zarząd Spółki szacuje, że przychody w III kwartale 2018 roku obrotowego wyniosą 59,5 mln zł, zysk EBITDA 3,7 mln zł, a zysk operacyjny 1,2 mln zł. Ponadto Zarząd Spółki szacuje, że narastająco przychody za okres styczeń-grudzień 2018 r. mogły wynieść 251,6 mln zł, a wynik EBITDA 7 mln zł.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że przedstawione wstępne wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi wstępnych danych finansowych za III kwartał kończący się 31 grudnia 2018 r., które nie podlegały weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki informuje również, że ostateczne wyniki finansowe za III kwartał 2018 r. (kończący się 31 grudnia 2018 r.) zostaną przekazane w raporcie okresowym, który zostanie opublikowany 25 lutego 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
2019-01-10 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
2019-01-10 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu