Nr/RokTematData ogłoszenia

Rok 2019

1/2019Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 201825-02-2019
2/2019Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 r.31-07-2019
3/2019Raport Harper Hygienics S.A za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r.30-08-2019

Rok 2018

1/2018Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q4 2017 roku26-02-2018
2/2018Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018 r31-07-2018
3/2018Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za okres od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018 r31-07-2018
4/2018Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku27-08-2018
5/2018Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku27-08-2018
6/2018Raport Harper Hygienics S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 września 2018 roku28-12-2018

 

Rok 2017

1/2017Raport Harper Hygienics za 2016 rok 07-03-2017
2/2017Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za 2016 rok 07-03-2017
3/2017Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q1 2017 roku 29-05-2017
4/2017Raport Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2017 roku29-09-2017
5/2017Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za piersze półrocze 2017 roku29-09-2017
6/2017Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za 3Q 2017 roku23-11-2017

 

Rok 2016

1/2016Raport Harper Hygienics za 2015 rok 20-03-2016
2/2016Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za 2015 rok 20-03-2016
3/2016Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za Q1 2016 13-05-2016
4/2016Raport Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2016 roku 31-08-2016
5/2016Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q3 2016 roku 14-11-2016

Rok 2015

1/2015Raport Harper Hygienics S.A. za 2014 rok20-03-2015
2/2015Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za 2014 rok20-03-2015
3/2015Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q1 2015 roku15-05-2015
4/2015Raport Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2015 roku31-08-2015
5/2015Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q3 2015 roku13-11-2015

 

Rok 2014

1/2014Raport Harper Hygienics S.A. za 2013 rok21-03-2014
2/2014Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za 2013 rok21-03-2014
3/2014Raport Harper Hygienics za Q1 201415-05-2014
4/2014Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za Q1 201415-05-2014
5/2014Raport Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2014 roku29-08-2014
6/2014Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q3 2014 roku14-11-2014

 

Rok 2013

1/2013Raport Harper Hygienics S.A. za 2012 r. 21-03-2013
2/2013Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za 2012 r. 21-03-2013
3/2013Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za Q1 2013 r.15-05-2013
4/2013Raport Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2013 r.30-08-2013
5/2013Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za Q3 2013 r.14-11-2013

 

Rok 2012

1/2012Raport Harper Hygienics S.A. za 2011 r. 16-03-2012
2/2012Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za 2011 r. 16-03-2012
3/2012Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za Q1 2012 r.
 15-05-2012
4/2012Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2012 r.
 31-08-2012
5/2012Raport Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2012 r.
 31-08-2012
6/2012Raport Harper Hygienics za Q3 2012 r.Raport Harper Hygienics za pierwsze półrocze 2012 r 14-11-2012

 

Rok 2011

1/2011Raport Harper Hygienics za 2010 r. 21-03-2011
2/2011Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za 2010 r.
 21-03-2011
3/2011Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za Q1 2011 r.
 13-05-2011
4/2011Raport półroczny za rok 2011 31-08-2011
5/2011Raport Grupy Kapitałowej Harper Hygienics za Q3 2011 r.
 14-11-2011

 

Rok 2010

1/2010Raport półroczny za rok 2010 31-08-2010
2/2010Raport za 3 kwartał 2010 roku 15-11-2010