Komunikaty publikowane za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

 

Nr/Rok Temat Data sporządzenia
14/2019Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w Warszawie w dniu 30 września 2019 roku02-10-2019
13/2019Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 września 2019; informacja o odwołaniu oraz powołaniu osób nadzorujących.01-10-2019
12/2019Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.03-09-2019
11/2019 Rekomendacja Zarządu odnośnie przeprowadzenia procedury scalenia (re-splitu) akcji Emitenta03-09-2019
10/2019Zmiana warunków umów kredytów udzielonych Emitentowi27-06-2019
9/2019Podanie do publicznej wiadomości programu naprawczego w związku zakwalifikowaniem akcji Emitenta do segmentu rynku regulowanego – LISTA ALERTÓW GPW07-06-2019
8/2019Zmiana warunków spłaty kredytu udzielonego Emitentowi oraz udzielenie zabezpieczenia na aktywach Emitenta o znacznej wartości.16-05-2019
7/2019Zmiana postanowień umowy pożyczki udzielonej Emitentowi10-05-2019
6/2019 Termin przekazywania raportów okresowych w 2019 r. 26-04-2019
5/2019

Rozwiązanie umowy znaczącej.

04-02-2019
4/2019Powołanie Członka Zarządu Spółki Harper Hygienics S.A.29-01-2019
3/2019Rezygnacja Członka Zarządu Spółki Harper Hygienics S.A.14-01-2019
2/2019Szacunki wyników finansowych HARPER HYGIENICS S.A. za III kwartał roku obrotowego 2018/201910-01-2019
1/2019Informacja akcjonariusza o zmianie w znacznym pakiecie akcji Emitenta04-01-2019
30/2018Informacja akcjonariusza o zmianie w znacznym pakiecie akcji Emitenta27-12-2018
29/2018

Wybór biegłego rewidenta 

18-12-2018
28/2018

Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z biegłym rewidentem, tj. Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

14-12-2018
27/2018Powołanie Prezesa Zarządu Harper Hygienics S.A.10-12-2018
26/2018Korekta raportu bieżącego nr 23/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Harper Hygienics S.A.28-11-2018
25/2018Rezygnacja Prezesa Zarządu Harper Hygienics S.A.28-11-2018
24/2018

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.

16-11-2018
23/2018Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Harper Hygienics S.A.16-11-2018
22/2018

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 listopada 2018 r. 

16-11-2018
21/2018

Informacja akcjonariusza o zmianie w znacznym pakiecie akcji Emitenta.

08-11-2018
20/2018

Korekta raportu bieżącego nr 18/2018 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

19-10-2018
19/2018

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.

19-10-2018
18/2018Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.18-10-2018
17/2018

Powołanie Członka Zarządu Harper Hygienics S.A.

08-10-2018
16/2018Powołanie Prezesa Zarządu i rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. 08-10-2018
15/2018

Rezygnacja Prezesa Zarządu Harper Hygienics S.A.

08-10-2018
14/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Harper Hygienics S.A.

28-09-2018
13/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 września 2018 r. 

28-09-2018
12/2018

Informacja o zamieszczeniu na stronie Harper Hygienics S.A. sprawozdania na temat danych niefinansowych

27-09-2018
11/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

31-08-2018
10/2018Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 201726-07-2018

9/2018

Wstępne wyniki finansowe za rok 2017 kwartał V kończący się 31 marca 2018 r. oraz zmiana umowy znaczącej02-07-2018
8/2018Wybór biegłego rewidenta – Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, po wycofaniu oferty Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 29-06-2018
7/2018Korekta raportu bieżącego nr 07/201818-06-2018
7/2018Wybór biegłego rewidenta18-06-2018
6/2018Rezygnacja Członka Zarządu Harper Hygienics S.A.05-06-2018
5/2018

Termin przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

18-05-2018
4/2018Prognoza wyników finansowych oraz strategia rozwoju Emitenta na 2018 oraz 2019 rok23-04-2018
3/2018Powołanie Członka Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie18-01-2018
2/2018

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 18 stycznia 2018 r.

18-01-2018
1/2018

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 18 stycznia 2018 r.

18-01-2018
46/2017Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.19-12-2017
45/2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

19-12-2017
44/2017Powołanie Członka Zarządu Spółki30-11-2017
43/2017Powołanie Członka Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie31-10-2017
42/2017Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 31 października 2017 r.31-10-2017
41/2017

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 31 października 2017 r.

31-10-2017
40/2017Wstępne wyniki finansowe Harper Hygienics S.A. za III kwartał 2017 r.30-10-2017
39/2017Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Harper Hygienics S.A. zwołanym na dzień 31.10.2017 r. (przekazana wyłącznie do wiadomości KNF na podst. art. 70 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) oraz o spółkach publicznych).26-10-2017
38/2017Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A03-10-2017
37/2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

28-09-2017
36/2017Wstępne wyniki finansowe Harper Hygienics S.A. za II kwartał 2017 r.18-09-2017
35/2017Rezygnacja Członka Zarządu Harper Hygienics S.A.21-08-2017
34/2017Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej27-06-2017
33/2017 Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 77 ust 7 oraz w trybie, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej
27-06-2017
32/2017Powołanie Prezesa Zarządu Spółki.20-06-2017
31/2017Stanowisko Zarządu Harper Hygienics S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonego przez SIA „iCotton”02-06-2017
30/2017

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 1 czerwca 2017 r.

02-06-2017
29/2017Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 1 czerwca 2017 r.02-06-2017
28/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

02-05-2017
27/2017Zawieszenie działań związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru 30-03-2017
26/2017Rejestracja zmian w Statucie Spółki Harper Hygienics S.A.21-03-2017
25/2017Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej16-03-2017
24/2017Spełnienie warunku przy umowie pożyczki na rzecz Emitenta16-03-2017
23/2017Korekta raportu 22/2017 - Powołanie 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie16-03-2017
22/2017Powołanie 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie16-03-2017
21/2017Odwołanie 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie16-03-2017
20/2017Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 15 marca 2017 r.16-03-2017
19/2017Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 15 marca 201716-03-2017
18/2017Rezygnacja Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej15-03-2017
17/2017Rezygnacja Prezesa Zarządu Harper Hygienics S.A.15-03-2017
16/2017Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej15-03-2017
15/2017Zawarcie umowy skutkującej zmianą podmiotu pośrednio kontrolującego Emitenta, umowy pożyczki na rzecz Emitenta oraz umowy na dostawę towarów15-03-2017
14/2017Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie Term Sheet dotyczącego potencjalnej transakcji skutkującej zmianą podmiotu pośrednio kontrolującego Emitenta15-03-2017
13/2017Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok03-03-2017
12/2017Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.16-02-2017
11/2017Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 16 lutego 2017 r.16-02-2017
10/2017Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 16 lutego 2017 r.16-02-2017
9/2017Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą zarządzającą01-02-2017
8/2017Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku31-01-2017
7/2017Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej31-01-2017
6/2017Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z wnioskiem akcjonariusza26-01-2017
5/2017Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki26-01-2017
4/2017Strategiczny scenariusz działania dotyczący technologii Arvell20-01-2017
3/2017Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.20-01-2017
2/2017Powołanie Członka Zarządu Spółki11-01-2017
1/2017Rejestracja zmian w Statucie Spółki Harper Hygienics S.A.05-01-2017
27/2016Korekta raportu okresowego – Skrócone jednostkowe sprawozdanie Q302-12-2016
26/2016Rozpoczęcie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru15-11-2016
25/2016Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 14 listopada 2016 r.14-11-2016
24/2016Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 14 listopada 2016 r.14-11-2016
23/2016Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.18-10-2016
22/2016Kontynuacja zorganizowanego procesu pozyskania inwestora strategicznego20-09-2016
21/2016Korekta raportu bieżącego nr 20/2016 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej02-09-2016
20/2016Powołanie Członka Rady Nadzorczej01-09-2016
19/2016Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej29-08-2016
18/2016Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 15 czerwca 2016 r.16-06-2016
17/2016Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję przez Akcjonariusza16-06-2016
16/2016Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie16-06-2016
15/2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 15 czerwca 2016 r.16-06-2016
14/2016Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Członka Rady Nadzorczej09-06-2016
13/2016Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Członka Rady Nadzorczej03-06-2016
12/2016Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza25-06-2016
12/2016Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza25-05-2016
11/2016Zmiana umowy kredytowej11-05-2016
10/2016Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.11-05-2016
09/2016Ustanowienie zastawu na aktywach znacznej wartości29-04-2016
08/2016Powołanie Członka Zarządu Spółki21-04-2016
07/2016Powołanie Prezesa Zarządu Spółki21-04-2016
06/2016Zawarcie umowy znaczącej - umowa budowy i najmu nowej hali magazynowej11-03-2016
05/2016Rezygnacja Członka Zarządu Harper Hygienics S.A.04-03-2016
04/2016Zmiana umowy znaczącej12-02-2016
03/2016Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku29-01-2016
02/2016Decyzja o optymalizacji struktury organizacyjnej - zwolnienia grupowe w Spółce22-01-2016
01/2016Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW05-01-2016
27/2015Wstrzymanie zorganizowanego procesu pozyskania inwestora strategicznego11-12-2015
26/2015Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki Harper Hygienics S.A. oraz przyjęcie jednolitego tekstu Statutu02-12-2015
25/2015Korekta prognozy wyników finansowych na rok 201513-11-2015
24/2015Umorzenie obligacji serii B03-11-2015
23/2015Ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach znaczącej wartości06-10-2015
22/2015Przedterminowy wykup Obligacji serii B30-09-2015
21/2015Zmiana umowy znaczącej22-09-2015
20/2015Ustanowienie hipoteki umownej na aktywach znacznej wartości14-07-2015
19/2015Ustanowienie hipoteki umownej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim08-07-2015
18/2015Prognozy wyników finansowych na rok 2015 07-07-2015
17/2015Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 24 czerwca 2015 r.25-06-2015
16/2015Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 24 czerwca 2015 r.25-06-2015
15/2015Zawarcie umowy kredytowej23-06-2015
14/2015Umorzenie obligacji serii A10-06- 2015
13/2015Zawarcie przez Spółkę umowy z doradcą w procesie pozyskania inwestora strategicznego 08-06-2015
12/2015Przedterminowy wykup Obligacji serii A02-06-2015
11/2015Korekta warunków emisji obligacji serii B. Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii B29-05-2015
10/2015Zawarcie umowy znaczącej w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii A27-05-2015
09/2015Korekta raportu bieżącego nr 8/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.26-05-2015
08/2015Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.26-05-2015
07/2015Korekta raportu bieżącego nr 06/2015 - Podjęcie przez Zarząd Harper Hygienics S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B25-05-2015
06/2015Podjęcie przez Zarząd Harper Hygienics S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B25-05-2015
05/2015Wybór biegłego rewidenta20-05-2015
04/2015Powołanie Członka Rady Nadzorczej14-05-2015
03/2015Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej14-05-2015
02/2015Informacja o czynnikach mających negatywny wpływ na szacowane wyniki finansowe Spółki i jej grupy kapitałowej za 1Q 2015 oraz dalszych inicjatywach Spółki 30-04-2015
01/2015Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku08-01-2015
09/2014Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki02-09-2014
08/2014Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki Harper Hygienics S.A.29-07-2014
07/2014Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 12 czerwca 2014 r.16-06-2014
06/2014Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 12 czerwca 2014 r.13-06-2014
05/2014Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.15-05-2014
04/2014Zakończenie subskrypcji i przydział zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A28-03-2014
03/2014Podjęcie przez Zarząd Harper Hygienics S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A26-03-2014
02/2014Zawarcie znaczącego aneksu do umowy faktoringowej29-01-2014
01/2014Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku16-01-2014
24/2013Zmiana umowy znaczącej31-12-2013
23/2013Zmiana umowy znaczącej21-11-2013
22/2013Powołanie Członka Rady Nadzorczej25-07-2013
21/2013Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej25-07-2013
20/2013Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej 03-06-2013
19/2013Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 8 maja 2013 r. 15-05-2013
18/2013Powołanie Członka Zarządu Spółki 09-05-2013
17/2013Powołanie Członka Zarządu Spółki 09-05-2013
16/2013Powołanie Prezesa Zarządu Spółki 09-05-2013
15/2013Wybór biegłego rewidenta 09-05-2013
14/2013Powołanie Członka Rady Nadzorczej 08-05-2013
13/2013Powołanie Członka Rady Nadzorczej 08-05-2013
12/2013Powołanie Członka Rady Nadzorczej 08-05-2013
11/2013Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08-05-2013
10/2013Powołanie Członka Rady Nadzorczej 08-05-2013
09/2013Powołanie Członka Rady Nadzorczej 08-05-2013
08/2013Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 08-05-2013
07/2013Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 08 maja 2013 roku. 08-05-2013
06/2013Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki Harper Hygienics S.A. 06-05-2013
05/2013Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki Harper Hygienics S.A. 06-05-2013
04/2013Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki Harper Hygienics S.A. 24-04-2013
03/2013Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A. 12-04-2013
02/2013Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku 05-04-2013
01/2013Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku  25-01-2013
36/2012 Zmiany umowy znaczącej  11-12-2012
35/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki – tekst jednolity Statutu Spółki  20-11-2012
34/2012 Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN  19-11-2012
33/2012 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 3 września 2012 r.  10-09-2012
32/2012 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 3 września 2012  03-09-2012
31/2012 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej  03-09-2012
30/2012 Korekta publikacji raportu okresowego za I półrocze 2012r w części dotyczącej skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A.  03-09-2012
29/2012 Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki Harper Hygienics S.A.  30-08-2012
28/2012 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA  08-08-2012
27/2012 Zmiany umowy znaczącej  18-07-2012
26/2012 Rejestracja akcji serii D w KDPW  04-07-2012
25/2012 Całkowite koszty emisji akcji serii D  13-06-2012
24/2012 Wyznaczenie ostatniego dnia notowań praw do akcji serii D oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D  11-06-2012
23/2012 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A.  29-05-2012
22/2012 Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii D  24-05-2012
21/2012 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 22 maja 2012 roku  22-05-2012
20/2012 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej  16-05-2012
19/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki  12-05-2012
18/2012 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii D  11-05-2012
17/2012 Wybór biegłego rewidenta  10-05-2012
16/2012 Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych praw do akcji serii D  10-05-2012
15/2012 Zakończenie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D  07-05-2012
14K/2012 Korekta raportu bieżącego nr 14/2012 dotyczącego Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.  26-04-2012
14/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.  26-04-2012
13/2012 Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki  26-04-2012
12/2012 Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki  23-04-2012
11/2012 Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki  18-04-2012
10/2012 Zatwierdzenie dokumentu ofertowego wraz z dokumentem podsumowującym  30-03-2012
09/2012 Zawarcie znaczącej umowy przez Harper Hygienics S.A.  27-03-2012
08/2012 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Harper Hygienics S.A.  20-03-2012
07/2012 Zatwierdzenie Dokumentu Rejestracyjnego  16-03-2012
06/2012 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2011 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2011  14-03-2012
05/2012 Zmiana Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.  14-03-2012
04/2012 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 14 marca 2012 roku  14-03-2012
03/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.  17-02-2012
02/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku  27-01-2012
01/2012 Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku  27-01-2012
27/2011 Rejestracja połączenia Harper Hygienics S.A. ze spółką zależną Harper Trade Sp. z o.o.  29-12-2011
26/2011 Rezygnacja członka Zarządu Harper Hygienics S.A.  27-12-2011
25/2011 Korekta raportu okresowego za III kwartał 2011r w części dotyczącej skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A.  25-11-2011
24/2011 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Harper Hygienics S.A.  15-11-2011
23/2011 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 10 listopada 2011 roku  10-11-2011
22/2011 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Harper Hygienics S.A. ("Harper Hygienics" lub "Spółka") ze spółką Harper Trade sp. z o.o. ("Harper Trade")  21-10-2011
21/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A. ("Harper Hygienics" lub "Spółka")  07-10-2011
20/2011 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Harper Hygienics S.A. ("Harper Hygienics" lub "Spółka") ze spółką Harper Trade sp. z o.o. ("Harper Trade")  07-10-2011
19/2011 Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółki Harper Hygienics S.A. ("Spółka") ze spółką Harper Trade sp. z o.o. ("Harper Trade")  29-09-2011
18/2011 Sporządzenie sprawozdania Zarządów spółki Harper Hygienics S.A. ("Spółka") i spółki Harper Trade sp. z o.o. ("Harper Trade") uzasadniającego połączenie Spółki z Harper Trade
 16-09-2011
17/2011 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2011 dotyczącego podjęcia decyzji o zamiarze połączenia Harper Hygienics S.A. z Harper Trade Sp. z o.o.
 02-08-2011
16/2011 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Harper Hygienics S.A. z Harper Trade Sp. z o.o.
 29-07-2011
15/2011 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Harper Hygienics S.A.
 27-07-2011
14/2011 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 25 lipca 2011 roku
 25-07-2011
13/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.
 29-06-2011
12K/2011 Korekta raportu bieżącego nr 12/2011 dotyczącego wykazu Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Harper Hygienics S.A.
 16-06-2011
12/2011 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Harper Hygienics S.A.
 31-05-2011
11/2011 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
 26-05-2011
10/2011 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 25 maja 2011 roku
 26-05-2011
09/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.
 29-04-2011
08/2011 Wybór biegłego rewidenta
 22-04-2011
07/2011 Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku
 31-01-2011
06/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
 31-01-2011
05/2011 Zmiany w składzie Zarządu Harper Hygienics S.A.
 25-01-2011
04/2011 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.
 25-01-2011
03/2011 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
 12-01-2011
02/2011 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.
 11-01-2011
01/2011 Rezygnacja członka Zarządu Harper Hygienics S.A.
 11-01-2011
27/2010 Koszt przeprowadzenia oferty sprzedaży akcji serii A
 29-12-2010
26/2010 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości
 19-10-2010
25/2010 Ustanowienie hipoteki kaucyjnej na aktywach o znacznej wartości
 15-10-2010
24/2010 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku  15-10-2010
23/2010 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej  14-10-2010
22/2010 Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w wykonaniu warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia 1 kwietnia 2010 roku  12-10-2010
21/2010 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Harper Hygienics S.A.  07-10-2010
20/2010 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej  01-10-2010
19/2010 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 30 września 2010 roku.  01-10-2010
18/2010 Przedterminowa spłata kredytów zaciągniętych przez emitenta i spółkę zależną  15-09-2010
17/2010 Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ, na żądanie akcjonariusza  10-09-2010
16/2010 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.  09-09-2010
15/2010 Zmiana Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego  07-09-2010
14/2010 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2010  24-08-2010
13/2010 Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych  24-08-2010
12/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.  23-08-2010
11/2010 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.  19-08-2010
10K/2010 Korekta raportu bieżącego nr 10/2010 dotyczącego wyboru biegłego rewidenta  13-08-2010
10/2010 Wybór biegłego rewidenta  13-08-2010
09/2010 Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji Harper Hygienics S.A.  27-07-2010
08/2010 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej  22-07-2010
07/2010 Zawarcie umowy istotnej przez spółkę zależną Emitenta oraz zbycie znaczących aktywów przez spółkę zależną Emitenta  22-07-2010
06/2010 Wprowadzenie do obrotu akcji oraz ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych  21-07-2010
05/2010 Asymilacja akcji Harper Hygienics S.A.  20-07-2010
04/2010 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW ws. rejestracji akcji  19-07-2010
03/2010 Zmiany w Statucie Spółki  19-07-2010
02/2010 Dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych  16-07-2010
01/2010 Przystąpienie do systemu ESPI
 15-07-2010