Raport bieżący nr 13/2015
Data sporządzenia 2015-06-08

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zawarcie przez Spółkę umowy z doradcą w procesie pozyskania inwestora strategicznego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje poufne

Treść Raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 02/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku, Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje, że w dniu 08 czerwca 2015 r. doszło do zawarcia umowy o świadczenie usług doradczych („Umowa”) pomiędzy Emitentem, a spółką CAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („Doradca”). Zawarcie Umowy, które zostało zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Emitenta, związane jest z wyrażoną przez Zarząd Spółki – w obliczu sygnałów świadczących o rosnącym zainteresowaniu Spółką - potrzebą uruchomienia zorganizowanego procesu ukierunkowanego na pozyskanie dla Spółki inwestora strategicznego, którego ewentualne zaangażowanie powinno być postrzegane jako czynnik pozytywnie oddziałujący na rozwój działalności Emitenta.

Warunki Umowy, w tym wynagrodzenie Doradcy, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku usług doradczych dla tego typu umów.

Zdaniem Zarządu Emitenta, pozyskanie nowego inwestora strategicznego może mieć w przyszłości istotny, pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą i finansową Emitenta, a zaangażowanie Doradcy będzie zmierzało do jak najefektywniejszego przeprowadzenia procesu wyboru takiego inwestora.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje poufne

Załączniki
 Plik  Opis
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
08-06-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
08-06-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu