Raport bieżący nr 27/2015
Data sporządzenia 2015-12-11

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wstrzymanie zorganizowanego procesu pozyskania inwestora strategicznego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść Raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku, spółka Harper Hygienics S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje, że w dniu 11 grudnia 2015 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie czasowego wstrzymania zorganizowanego procesu ukierunkowanego na pozyskanie dla Spółki inwestora strategicznego („Proces”). W wyniku przeprowadzonego procesu, Spółka spotkała się ze zainteresowaniem zarówno ze strony inwestorów branżowych jak i finansowych. Niemniej jednak dotychczasowy Proces nie pozwolił na osiągnięcie celów zakładanych przy rozpoczęciu Procesu pozyskania inwestora strategicznego.

W ocenie Zarządu Emitenta, analiza dotychczasowego przebiegu Procesu wskazuje, że jego podjęcie na nowo, a tym samym ponowne zaangażowanie się Spółki w Proces powinno nastąpić w II półroczu 2016 r. po uzyskaniu przez Spółkę satysfakcjonujących wyników finansowych, uwzględniających w szczególności postępy komercjalizacji funkcjonującej w Spółce technologii Arvell. W związku z powyższym, Spółka zdecydowała się na podpisanie z doradcą finansowym - CAG Sp. z o.o., aneksu zawieszającego współpracę do chwili planowanego powrotu do Procesu.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje poufne

Załączniki
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
11-12-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
11-12-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu