Raport bieżący nr. 06/2012
Data sporządzenia 2012-03-14

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2011 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2011.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2011 i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2011, o których informował w raporcie bieżącym nr 2/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

Pierwotnym terminem publikacji wspomnianego raportu był 20 marca 2012 roku.
Nowy termin publikacji w/w raportu to 16 marca 2012 roku.

 

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 14-03-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 14-03-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu