Raport bieżący nr. 05/2012
Data sporządzenia 2012-03-14

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiana Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacja poufna.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację, iż Pan Michał Frys dnia 13 marca 2012 r. zrezygnował z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji, równocześnie pozostając Członkiem Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 14 marca 2012 r. wybrało na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mirosława Stachowicza, dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej.
 
Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie.

 

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 14-03-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 14-03-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu