Raport bieżący nr. 01/2012
Data sporządzenia 2012-01-27

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść Raportu

Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) przekazuje wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż oryginały raportów znajdują się w biurze Spółki w Mińsku Mazowiecki przy ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34. Raporty są także udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.cleanic.pl.

Ponadto, Zarząd Spółki oświadcza, iż niektóre informacje zawarte w raportach mogą być nieaktualne.

Wykaz raportów bieżących oraz wykaz raportów okresowych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku, stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Załączniki

 Plik  Opis
wykaz_raportów.pdf

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 27-01-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu
 27-01-2012 Rafał Walendzik Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu