Raport bieżący nr. 11/2010
Data sporządzenia 2010-08-19

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. informuje, że w dniu 19 sierpnia 2010 r. otrzymał informację, iż Pani Gerlinde Rosener z dniem 1 września 2010 r. złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki Harper Hygienics S.A. Pani Gerlinde Rosener nie podała przyczyn złożenia rezygnacji.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
 Brak załącznika

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 20-08-2010  Grzegorz Świderski  Dyrektor finansowy/Członek Zarządu
 20-08-2010  Robert Neymann  Prezes Zarządu