Raport bieżący nr. 04/2010
Data sporządzenia 2010-07-19

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW ws. rejestracji akcji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

 Zarząd Harper Hygienics S.A. informuje, iż w dniu 19.07.2010 roku otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałami nr: 403/10 oraz 405/10 z dnia 06.07.2010 roku Zarządu KDPW w dniu 20.07.2010 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja papierów wartościowych.
Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
 Załącznik  Skan komunikatu

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 19-07-2010  Rafał Walendzik  Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu
 19-07-2010  Robert Neymann  Prezes Zarządu